Houzz Logo Print
  1. Garden & Outdoor
  2. Patio
  3. Colour: Red

Scandinavian Red Patio Ideas and Designs

Styling Sikviksvägen 27
Styling Sikviksvägen 27
coloredhomecoloredhome
Terrassmarkiser
Terrassmarkiser
Ljus & Comfort i Åhus ABLjus & Comfort i Åhus AB
Terrassmarkis TRL Ljus & Comfort Det finns så många fördelar med markiser. Utomhus kan du njuta av värmen men slippa undan de gassande solstrålarna. Med en Ljus & Comfort terrassmarkis blir din uteplats som ett ombonat uterum med behagligt ljus. Markisen skuggar terrassen och kan även fungera som avskärmning för underliggande fönsterpartier. Njut av svala sköna dagar och sena kvällar utan dagg. Har du terrassvärmare så håller den kvar värmen längre och du kan sitta ute långt in på hösten.
RB73 Quaruba XL WALL
RB73 Quaruba XL WALL
RB73RB73
Outdoor fireplace made of 3mm CorTen steel. Closed with 3 sided glass. So no suffer from ash, smoke and fire sparks on your terrace. Backside is made with heat resistant concrete so it will get warm but not hot.
Terrassmarkiser
Terrassmarkiser
Ljus & Comfort i Åhus ABLjus & Comfort i Åhus AB
Terrassmarkis TRL Ljus & Comfort Det finns så många fördelar med markiser. Utomhus kan du njuta av värmen men slippa undan de gassande solstrålarna. Med en Ljus & Comfort terrassmarkis blir din uteplats som ett ombonat uterum med behagligt ljus. Markisen skuggar terrassen och kan även fungera som avskärmning för underliggande fönsterpartier. Njut av svala sköna dagar och sena kvällar utan dagg. Har du terrassvärmare så håller den kvar värmen längre och du kan sitta ute långt in på hösten.
Terrassmarkiser
Terrassmarkiser
Ljus & Comfort i Åhus ABLjus & Comfort i Åhus AB
Terrassmarkis TRL Ljus & Comfort Det finns så många fördelar med markiser. Utomhus kan du njuta av värmen men slippa undan de gassande solstrålarna. Med en Ljus & Comfort terrassmarkis blir din uteplats som ett ombonat uterum med behagligt ljus. Markisen skuggar terrassen och kan även fungera som avskärmning för underliggande fönsterpartier. Njut av svala sköna dagar och sena kvällar utan dagg. Har du terrassvärmare så håller den kvar värmen längre och du kan sitta ute långt in på hösten.

Scandinavian Red Patio Ideas and Designs

1
Ireland
Tailor my experience with cookies

Houzz uses cookies and similar technologies to personalise my experience, serve me relevant content, and improve Houzz products and services. By clicking ‘Accept’ I agree to this, as further described in the Houzz Cookie Policy. I can reject non-essential cookies by clicking ‘Manage Preferences’.